header
Научен отдел: Селекция и семепроизводство на фуражните култури

Предмет на дейност на отдела:

Селекция на люцерна, еспарзета, звездан, зимен и пролетен фуражен грах и фий, ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, пасищен райграс, гребенчат и пустинен житняк, суданска трева, фацелия и други;

Опазване, управление и обогатяване на растителните генетични ресурси при фуражните култури;

Създаване на сортове фуражни култури с висок добив на фураж и семена, толерантност към абиотичeн и биотичен стрес, адаптивност, подобрено качество на фуража;

Сортоподдържане на сертифицирани сортове фуражни култури;

Семепроизводство на автентични и висококачествени семена от сортове фуражни култури, включени в национална и OECD листа.

В Института по фуражните култури са създадени следните сортове:

1. Люцерна – Плевен 1, Плевен 6, Плевен 13, Обнова 10, ИФК Виктория, Сторгозия, ИФК Вит, ИФК Вера, ИФК Дара и Дама

2. Пролетен фуражен грах – Плевен 4 и Керпо

3. Зимен фуражен грах – Плевен 10 и Мир

4. Пролетен фий – Темпо

5. Ежова главица – Дъбрава

6. Тръстиковидна власатка – Албена

7. Безосилеста овсига – Ника

8. Пасищен райграс – Хармония

9. Гребенчат житняк – Свежина

10. Пустинен житняк – Морава


Състав на отдела:


Даниела Върбанова Кертикова

проф., д-р
Ръководител отдел
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Научна компетентност:
селекция и семепроизводство на едногодишни и многогодишни бобови фуражни култури (люцерна, грах, фий)
Анелия Илиева Кътова
проф., д-р
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Научна компетентност:
селекция и семепроизводство на многогодишни житни треви (пасищен райграс, ежова главица, тръстиковидна власатка, безосилеста овсига, гребенчат и пустинен житняк и др.)
Тодор Симеонов Кертиков
проф., дн
E-mail:
Научна компетентност:
растениевъдство, технологии за отглеждане на фуражните култури, сеитбообръщения
Валентин Иванов Косев
доц., д-р
E-mail:
Научна компетентност:
селекция на зимуващ фуражен грах
Пламен Атанасов Маринов-Серафимов
доц., д-р
E-mail:
Научна компетентност:
хербология, растителна защита на фуражните култури
Ирена Аспарухова Голубинова
доц., д-р
E-mail:
Научна компетентност:
селекция и семепроизводство на житни треви